نمایش دادن همه 11 نتیجه

کفگیر چوبی (پارویی)

۲۵.۰۰۰ تومان

کاسه چوبی

۳۰.۰۰۰ تومان

لیوان چوبی

۵۰.۰۰۰ تومان

چاقو چوبی

۱۵.۰۰۰ تومان

چنگال چوبی (سالاد)

۲۵.۰۰۰ تومان

چنگال چوبی

۱۲.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی (آشپزی)

۲۰.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی

۱۵.۰۰۰ تومان

قاشق چوبی عسل

۱۰.۰۰۰ تومان

ملاقه چوبی

۳۰.۰۰۰ تومان

کفگیر چوبی (پلویی)

۲۵.۰۰۰ تومان