محصولات بدون گلوتن پونا

محصولات بدون گلوتن برند پونا | پودر و اوتمیل

این مجموعه با عرضه محصولات سالم ، فعالیت علمی و تحقیقاتی خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز نموده ، پس از دایر نمودن فروشگاه در سال ۱۳۹۴، اینک فعالیت خود را تحت برند تجاری پونا به صورت عرضه و پخش این محصولات به فروشگاهها و ارگانهای مرتبط و توزیع کنندگان خانگی و محلی و همچنین انجام مشاوره های درمانی ادامه داده است .

خرید محصولات برند پونا