خرید آدامس بدون قند و رژیمی 🔶 شیرین شده با استویا

🔶 مراقبت از دندان ها : انجمن دندانپزشکی آمریكا توصیه می کند که به مدت ۲۰ دقیقه بعد از غذا آدامس بجوید، زیرا این عمل کمک می کند كه پلاك دندان كاهش یابد.

🔶 ترکیبات : بیس آدامس ( صمغ مصنوعی )، استویا، ایزومالت، اسید آیکوربیک، لسیتین، طمع دهنده مجاز خوراکی