با کلیک بر روی آیکون زرین پال، از وضعیت پروفایل فروشگاه مطلع خواهید شد.