انجمن سلیاک ایران

محصولات انجمن سلیاک ایران | محصولات بدون گلوتن

انجمن حمایت از بیماران سلیاکی ایران به همت اعضای گروه سلیاک پژوهشکده گوارش و کبد بیمارستان شریعتی در آبان ماه سال ۱۳۹۱ به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. این انجمن تلاش همه جانبه ای را در راستای تامین رفاه بیماران سلیاکی از طرق مختلف آغاز نموده است شامل :

خرید محصولات برند سلیاک ایران